Εδώ θα αναφερθούμε στη δημοσιογραφία , όπως εμφανίζεται στα ερτζιανά