Σε αυτή την ενότητα μαθημάτων παρουσιάζονται διάφορα ιστορικά στοιχεία για την ιστορία της δημοσιογραφίας, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και προσώπων που διαδραμάτισαν σοβαρό ρόλο σε αυτή