Στα μαθήματα διαδικτυακής δημοσιογραφίας θα αναφερθούμε στα πάντα που συσχετίζονται με το διαδίκτυο και τη δημοσιογραφία