Η ύλη του πρώτου έτους του Σπουδαστικού Προγράμματος Δημοσιογραφίας του www.edu.typologos.com  πιστοποίησης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΕΟΠΠΕΠ)