Εδώ θα γίνονται οι συνεδρίες με e-mail για τους συμμετέχοντες- συμμετέχουσες στις επιμορφωτικές εισηγήσεις περί δημοσιογραφίας 

Εδώ θα γίνεται η απευθείας αλληλογραφία σας με τον εισηγητή