Η  διδακτική ενότητα για τις διεθνείς ειδήσεις και το αντίστοιχο ρεπορτάζ