Η εκπαιδευτική ενότητα για το ρεπορτάζ  και τα είδη του